Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4717. Ugotovitev da je mandat člana mestnega sveta prešel na drugega naslednjega kandidata, stran 8658.

Na podlagi ugotovitvenega sklepa Mesntega sveta mestne občine Celje z dne 21. 12. 1998, da je članu mestnega sveta Bojanu Šrotu prenehal mandat na podlagi pete alinee prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinska volilna komisija Mestne občine Celje na seji dne 21. 12. 1998, na podlagi 18. in 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) ter tretjega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi
u g o t o v i l a
da je mandat člana mestnega sveta prešel na drugega naslednjega kandidata z liste Slovenska ljudska stranka, SLS v 3. volilni enoti za volitve članov v Mestni svet mestne občine Celje.
Ta kandidat je Andrej Pišek, roj. 22. 4. 1964, kmet, stanujoč Medlog 67.
Kandidat je dne 21. 12. 1998 podal pisno izjavo, da sprejme mandat.
Št. 00800/0002/98
Celje, dne 21. decembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine Celje
Matevž Žugelj, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost