Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4716. Statutarni sklep Občinskega sveta občine Cankova-Tišina, stran 8658.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 - odločba US, 45/94 - odl. US, 57/94,14/95, 26/97, 70/97, 10/98), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 41. redni seji dne 4. 9. 1998 sprejel naslednji
S T A T U T A R N I S K L E P
I
S tem statutarnim sklepom se ukinja Krajevna skupnost Cankova kot pravna oseba, katera je bila ustanovljena s statutom v občini Cankova-Tišina, objava statuta (Uradni list RS, št. 53/95) in spremembe in dopolnitve statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št. 58/98).
II
Na tem območju ostanejo vaške skupnosti, brez pravne subjektivitete.
III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 03001-3/98-1
Tišina, dne 18.decembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cankova-Tišina
Franc Horvat, st. l. r.

AAA Zlata odličnost