Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4715. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Cankova, stran 8658.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US RS, 45/94 - odl.US RS, 57/94, 14/95, 20/95 - odl.US RS, 63/95, 9/96, 44/96, 73/95 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odl. US RS), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 56/98) je Občinski svet občine Cankova na 1. seji dne 15. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Cankova v letu 1999
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Cankova se v letu 1999 začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Cankova za leto 1999 se začasno financirajo postavke porabnikov iz proračuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine Cankova-Tišina za leto 1998, in sicer v sorazmernem delu novoustanovljenih občin.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz prejšnjega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin, zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 74/98) in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 do 31. marca 1999.
Št. 40304 - 001/98
Cankova, dne 16. decembra 1998.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost