Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4704. Sklep o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke, stran 8581.

Na podlagi 42. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 1/91-I, 71/93 in 63/95), drugega odstavka 20. člena in 44. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in drugega odstavka 12. člena zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93), izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke
1
Prvi odstavek 4. točke sklepa o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti pooblaščene banke (Uradni list RS, št. 73/95, 30/96, 34/96, 5/97, 29/97, 79/97 in 87/97) se spremeni tako, da se glasi:
‘’4. Pri izpolnjevanju najmanjšega določenega zneska deviz se dnevno upošteva:
– stanja na tekočih računih pri tujih bankah v tujem denarju zmanjšana za obveznosti do tujih bank iz naslova stanj na tekočih računih v tujem denarju,
– kratkoročno vezane vloge v tujem denarju pri tujih bankah in mednarodnih finančnih organizacijah zmanjšane za prejete vloge (depozite) v tujem denarju od tujih bank in finančnih organizacij,
– blagajniški zapisi Banke Slovenije v tujem denarju v portfelju banke vpisani z rokom dospelosti na 120 dni ali manj,
– stanje gotovine v tuji valuti,
– terjatve do delov banke v tujini v tuji valuti zmanjšane za obveznosti do delov banke v tujini v tuji valuti,
– čeki, nominirani v tujem denarju v portfelju banke,
– naložbe v tuje dolžniške vrednostne papirje katerih bonitetna ocena oziroma dolgoročna bonitetna ocena izdajatelja je najmanj BBB- (Fitch-IBCA ali Standard&Poor’s) ali vsaj Baa3 (Moody’s), v svojem imenu in za svoj račun ter s katerimi upravljajo banke same ali so jih prepustile v upravljanje drugi domači ali tuji banki ali finančni organizaciji,
– kratkoročne terjatve do Banke Slovenije v tujem denarju,
– kratkoročne terjatve do domačih bank v tujem denarju zmanjšane za kratkoročne obveznosti do domačih bank v tujem denarju in
– kratkoročne terjatve do tujih bank v tujem denarju, zmanjšane za kratkoročne obveznosti do tujih bank in tujih finančnih organizacij v tujem denarju.”
2
Črta se 5. točka sklepa.
3
Sedanja 4.a točka sklepa postane 5. točka sklepa.
4
Ta sklep začne veljati 1. februarja 1999 in se od tega dne tudi uporablja.
Ljubljana, dne 22. decembra 1998.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost