Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4699. Odredba o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1998 in obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti, stran 8559.

Na podlagi 105.člena, tretjega odstavka 109.člena in 120. člena zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97 in 82/98) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 - odločba US in 29/95) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 1998 in obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti
1. člen
Zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, popr. 2/94, 7/95, 14/96 - odločba US in 44/96) in zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki sami obračunavajo in plačujejo davek od dohodkov iz dejavnosti, vložijo napoved za odmero dohodnine in za odmero davka iz dejavnosti na obrazcih, ki sta sestavni del te odredbe.
2. člen
V obrazcih napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala, davka od dohodkov iz premoženja, davka od premoženja, davka na dediščine in darila, davka na promet nepremičnin, davka od osebnih prejemkov, doseženih v tujini, davka od dohodkov iz dejavnosti, davka od dohodkov iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, davka od dohodkov iz premoženja, doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini, davka od dohodkov iz premoženjskih pravic in davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in deležev v kapitalu, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 77/96 in 1/98, se črta EMŠO – enotna matična številka občana.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 416-116/98
Ljubljana, dne 16. decembra 1998
Mitja Gaspari l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost