Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4698. Sklep o določitvi leta 1999 za leto starejših v Republiki Sloveniji, stran 8558.

Upoštevajoč sklepe in priporočila Organizacije združenih narodov te Adelaidske deklaracije in na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 90. seji dne 23. decembra 1998 sprejela
S K L E P
o določitvi leta 1999 za leto starejših v Republiki Sloveniji
I
V Republiki Sloveniji se leto 1999 določi za leto starejših.
II
Vlada Republike Slovenije imenuje Odbor za pripravo in izvedbo mednarodnega leta starejših ter določi koordinatorja, ki predseduje odboru. Naloga odbora bo priprava in sprejem aktivnega programa nalog in aktivnosti v zvezi z izvedbo leta starejših.
III
Odbor iz II. točke sklepa sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev, organov in institucij civilne družbe, zadolženih za delo na tem področju:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravstvo,
– Ministrstvo za šolstvo in šport,
– Ministrstvo za kulturo,
– Rdeči križ Slovenije,
– Zveza prijateljev mladine Slovenije,
– Slovenska Karitas,
– Socialna zbornica Slovenije,
– Zveza društev upokojencev Slovenije,
– Gerontološko društvo Slovenije,
– Skupnost domov za starejše,
– Urad Republike Slovenije za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo WHO,
– Inštitut Antona Trstenjaka,
– Slovenska filantropija,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije,
– Skupnost centrov za socialno delo,
– Zveza delovnih invalidov Slovenije,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– Združenje seniorjev Slovenije,
– Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko,
– Visoka šola za socialno delo Univerze v Ljubljani,
– Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja,
– Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje,
– Urad Vlade Republike Slovenije za invalide,
– ZZB NOV Slovenije.
IV
Koordinacijo nalog odbora se poveri ministru za koordinacijo delovnih teles s področja socialnega varstva Janku Kušarju.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 066-03/98-1
Ljubljana, dne 23. decembra 1998
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost