Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4693. Uredba o spremembah uredbe o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo po sporazumu o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo, stran 8554.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92, 27/93, 34/97 – odločba US in 75/97) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo po sporazumu o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo
1. člen
Za tretjim odstavkom 5. člena uredbe o razširitvi evropskih patentov na Slovenijo po sporazumu o izvajanju tretjega odstavka 3. člena sporazuma o sodelovanju na področju patentov med Vlado Republike Slovenije in Evropsko patentno organizacijo (Uradni list RS, št. 6/94 – v nadaljevanju: uredba) se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
“ (4) Skice, na katere se sklicujejo zahtevki, se priložijo prevodu, določenem v drugem ali tretjem odstavku, s tem da se prevede tudi vsako besedilo v teh skicah.
(5) Urad objavi vsak prevod, ki je pravilno vložen v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom.
(6) Če prevod, naveden v drugem, tretjem in četrtem odstavku, ni pravočasno vložen ali če predpisana pristojbina ni pravočasno plačana, se razširjeni evropski patent šteje za neveljavnega ab initio.“
Sedanji četrti in peti odstavek se črtata, šesti odstavek postane sedmi.
2. člen
Vse zahteve za razširitev, ki jih je urad do dneva uveljavitve te uredbe še ni vpisal v register patentov, se obravnavajo po določbah te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 908-08/98-1
Ljubljana, dne 17. decembra 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost