Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1998 z dne 4. 9. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1998 z dne 4. 9. 1998

Kazalo

2799. Odredba o rokih, v katerih se redno overjajo merila, stran 4597.

Na podlagi prvega odstavka 14. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za znanost in tehnologijo
O D R E D B O
o rokih, v katerih se redno overjajo merila
1. člen
Roki, v katerih se redno overjajo merila, ki se uporabljajo kot etaloni so:
1. za dolžino:
a) eno leto:
– za vzporedna mejna merila;
b) dve leti:
– za hrapavost;
– za napravo za pregled meril z merilnimi trakovi;
– za napravo za pregled vzporednih mejnih meril;
– za napravo za pregled meril za širino in nadvižek tira;
– za napravo za preskus avtomatičnih meril gladine tekočine;
– poskusne optične leče in optične kline za pregled fokometrov;
– za napravo za preskušanje tahografov in taksimetrov;
2. za ploščino dve leti;
3. za prostornino in pretoke:
a) eno leto:
– za merilne posode do 1000 l;
– za pretočna merila;
– za napravo za preskus pretočnih tekočinomerov z merilno zaslonko;
b) tri leta:
– za merilne posode nad 1000 l;
– za napravo za izmero sodov;
– za napravo za preskus neprepustnosti medicinskih injekcijskih brizgalk;
– za napravo za preskus gostinskih posod;
– za napravo za preskus vodomerov;
– za napravo za preskus korektorjev prostornine plina;
– za napravo za preskus pretočnih tekočinomerov;
– za napravo za preskus števcev pretočnih meril;
c) pet let:
– za napravo za preskus plinomerov;
4. za maso:
a) eno leto:
– za uteži razreda točnosti E1, E2, F1, F2, M1;
– za tehtnice za preskus uteži;
b) tri leta:
– za napravo za preskus merilnih pretvornikov za tehtnice;
5. za gostoto (volumensko maso) in koncentracijo dve leti;
6. za čas in frekvenco eno leto;
7. za hitrost vozil dve leti;
8. za električno energijo:
a) dve leti:
– za naprave za preskus električnih števcev;
9. za količino toplote eno leto;
10. za merilne transformatorje:
a) dve leti:
– za avtomatično napravo za preskus tokovnih merilnih transformatorjev (tokovnikov);
b) pet let:
– za napravo za preskus tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev (tokovnikov in napetostnikov);
– za naprave za obremenitev tokovnih in napetostnih transformatorjev.
2. člen
Roki, v katerih se redno overjajo merila, so:
1. za dolžinska merila:
a) eno leto:
– za naprave za merjenje dolžine žice in kabla;
– za naprave za merjenje dolžine talnih oblog;
– za merila za širino in nadvižek tira;
– za mejna vzporedna dolžinska merila (merilne kladice);
– za avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih;
– tahografe;
– taximetre;
b) dve leti:
– za debelinska merila;
– za dolžinska merila splošnega namena nad 2 m;
– za fokometre;
2. za ploščinska merila eno leto;
3. za prostorninska in pretočna merila:
a) eno leto:
– za pretočna merila za količino pare, plina ali tekočine z merilno zaslonko;
– za pretočna prostorninska merila za razne tekočine z neposrednim merjenjem prostornine;
– za priprave za merjenje tekočih goriv;
b) dve leti:
– za merila za sipke snovi;
– za okvirje za merjenje drv;
– za zaboje, okvirje in podobna merila valjaste oblike za gradbeni material;
– za prostorninska merila za razne tekočine, ki so v merilnem sestavu;
– za mlekomere;
c) tri leta:
– za sode, kadi, kangle in balone;
– za vodomere za hladno vodo nad 10 m3/h;
– za vodomere za toplo vodo;
d) pet let:
– za hladilne posode za mleko (bazenski hladilniki), v sestavi in merilne posode;
– za merila, ki korigirajo prostornino pretočenega plina;
– za pretočna merila za prostornino plina;
– za vodomere za hladno vodo do 10 m3/h;
– za avtocisterne, vagone cisterne in prenosne cisterne;
e) deset let:
– za vodoravne cilindrične rezervoarje;
– za pokončne valjaste rezervoarje;
4. za merila mase:
a) eno leto:
– za avtomatske tehtnice;
– za avtomatske tehtnice na transportnem traku;
– za tehtnice za tehtanje premikajočih se vozil;
– za tehtnice za gradbene namene;
– za neavtomatske tehtnice točnostnih razredov I, II, III in IV (nad 9000 kg);
– za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do vključno 50 kg razredov F1, F2, M1, M2 in M3;
– za uteži z nazivnimi masami od 50 kg do vključno 5000 kg;
b) dve leti:
– za neavtomatske tehtnice točnostnih razredov I, II, III in IV (do vključno 9000 kg);
– za avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov tehtanja;
5. za merila za gostoto (volumensko maso) in koncentracijo:
a) eno leto:
– za vlagomere za žitna zrna in seme oljnic;
– za analizatorje izpušnih plinov vozil;
– za izotopska merila za gostoto in vlago;
– za ebulioskope po Malliganu in Salleronu;
– za refraktometre, s katerimi se meri masni delež sladkorja v moštu;
– za etilometre;
b) tri leta:
– za alkoholometre;
– za urinometre;
– za areometre s stalno maso;
– za laktodenzimetre;
6. za merila za čas in frekvenco:
a) eno leto:
– za elektronske sekundomere;
– za dajalnike tarifnih impulzov in stikalne ure, ki se uporabljajo v telefonskem in telegrafskem prometu za postavljanje tarife;
b) dve leti:
– za mehanske sekundomere;
– za dajalnike tarifnih impulzov in stikalne ure, ki se uporabljajo v telefonskem in telegrafskem prometu za postavljanje tarife, ki se uporabljajo v sistemih EWSD;
c) šest let:
– za števčne stikalne ure s stikalom maksimuma;
d) dvanajst let:
– za števčne stikalne ure;
7. za merila za hitrost vozil:
a) eno leto:
– za dopplerske radarje;
– laserske merilnike;
8. za merila silo in trdoto:
a) eno leto
– za naprave z valji za preveritev zaviralne sile po obodu koles pri vozilih na motorni pogon in pri priklopnih vozilih;
b) dve leti:
– za aparate za merjenje trdote po Vickersu;
– za aparate za merjenje trdote po Brinellu;
9. za merila za tlak:
a) eno leto:
– za manometre za merjenje krvnega tlaka;
– za manometre za merjenje tlaka v pnevmatikah;
– za manometre, vakuummetre in manovakuummetre razreda točnosti 0,1 do 1;
b) dve leti:
– za manometre, vakuummetre in manovakuummetre razreda točnosti 1,6,2 in 4;
10. za merila za viskoznost:
a) dve leti:
– za viskozimetre s padajočo kroglico;
11. za merila za električno energijo:
a) tri leta:
– za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 0,2 S in 0,5 S;
b) šest let:
– za indukcijske števce za električno energijo – enofazne in večfazne števce delovne in jalove električne energije, ki se priključijo preko merilnih transformatorjev;
– za statične števce delovne električne energije točnostnih razredov 1 in 2, ki se priključijo direktno ali preko merilnih transformatorjev;
c) dvanajst let:
– za indukcijske števce za električno energijo – enofazne in večfazne števce delovne in jalove električne energije;
12. za merila za količino toplote:
a) tri leta:
– za merilnike toplotne energije;
13. za merila za upornost:
a) eno leto:
– za instrumente za merjenje ozemljitvene upornosti, katerih delovanje temelji na kompenzacijski metodi;
b) dve leti:
– za instrumente za merjenje ozemljitvene upornosti, katerih delovanje temelji na metodi merjenja napetosti in toka, in za visokofrekvenčne instrumente za merjenje ozemljitvene upornosti;
– za instrumente za merjenje upornosti zanke;
– za merila za izolacijsko upornost;
14. za merilne transformatorje:
a) dvanajst let za merilne transformatorje za električne števce;
15. za merila za temperaturo:
a) eno leto:
– za termočlene;
– za uporovne termometre;
– za medicinske električne termometre za kontinuirano merjenje temperature človeškega telesa;
– za medicinske električne termometre za merjenje najvišje temperature človeškega telesa;
b) dve leti:
– za steklene tekočinske termometre za posebne namene;
– za steklene tekočinske termometre;
16. za merila za fotometrijske veličine:
a) eno leto:
– za fotoelektrične luxmetre – merilnike osvetljenosti;
b) dve leti:
– za fotoelektrične merilnike svetlosti;
17. za merila za radiometrijske in ionizirajoče veličine:
a) dve leti:
– za merila absorbirane doze in hitrosti;
– za spektrometre za gama sevanje;
18. za merila za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov:
a) eno leto:
– za elektronske kontrolne naprave.
3. člen
Merila, ki se uporabljajo kot etaloni, izdelani iz stekla, porcelana ali keramike, se redno ne overjajo.
4. člen
Roki iz 1. in 2. člena te odredbe tečejo od prvega dne koledarskega leta, ki sledi letu, v katerem so bila merila overjena.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o rokih, v katerih se redno overjajo etaloni in merila (Uradni list RS, št. 2/96 in 32/96).
6. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-11/98
Ljubljana, dne 31. julija 1998.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

AAA Zlata odličnost