Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2402. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi, stran 3868.

Na podlagi 6. člena zakona o standardizaciji (Uradni list RS, št. 1/95) v zvezi s 7. členom zakona o organizaciji in delavnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94 in 47/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi
1. člen
Na koncu zadnjega odstavka 5. člena pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi (Uradni list RS, št. 31/96 in 53/96) se doda naslednje besedilo: “Če se daje mleto meso klavne živine in divjadi v promet kot pakirano, mora biti samo iz ene kategorije mesa, pri čemer mora delež vezivnega in mastnega tkiva v njem ustrezati deležu teh tkiv v označeni kategoriji posamezne vrste mesa.”.
2. člen
Za tretjim odstavkom 56. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
“Če se meso klavne živine in divjadi daje v promet kot nepakirano, ga mesar zmelje pred kupcem in mora biti samo iz ene kategorije mesa, pri čemer mora delež vezivnega in mastnega tkiva v njem ustrezati deležu tkiv v označeni kategoriji. Če mesar zmleto meso pripravi v naprej brez prisotnosti kupca, se šteje, da gre za meso III kategorije.”.
3. člen
V 58. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
“Pakirano mleto meso klavnih živali in divjadi sme biti v prometu največ 72 ur po tem, ko se ga zmelje.”.
Sedanji drugi postane tretji odstavek.
4. člen
V 61. členu se v prvem odstavku številka “+2” nadomesti s številko “+7”.
V drugem odstavku se besedilo “od -1 stopinje Celzija do +2 stopinji Celzija” nadomesti z besedilom “od –1,5 stopinj Celzija do +7 stopinj Celzija”.
Na koncu drugega odstavka se doda naslednje besedilo: “Temperatura mesa male divjadi mora biti do +4 stopinj Celzija, medtem ko mora biti temperatura mesa velike divjadi v prometu do +7 stopinj Celzija.”.
5. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Meso klavne živine in divjadi mora biti pred nakladanjem v prevozno sredstvo ohlajeno, zamrznjeno ali odtajano.
Z ohlajenim mesom je mišljeno meso, pri katerem v središču najdebelejših mišic temperatura ne sme biti višja od +7 stopinje Celzija, za drobovino pa ne višja kot +3 stopinje Celzija.
Z zamrznjenim mesom je mišljeno meso, pri katerem je temperatura v središču najdebelejših mišic nižja od –12 stopinj Celzija.
Z odmrznjenim mesom je mišljeno meso, če temperatura v središču najdebelejših mišic po odmrznitvi ni nižja kot –0,5 stopinje Celzija.
Prepovedano je ponovno zamrzovati odtajano meso in ga kot zamrznjenega dajati v promet.”
6. člen
Za 75. členom se doda nov člen 75.a člen, ki se glasi:
“Zmletega mesa ni dovoljeno izdelovati iz mesa klavne živine in divjadi, ki je bilo predhodno zamrznjeno.”.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 305-033/96
Ljubljana, dne 7. julija 1998.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano