Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2396. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 3866.

Na podlagi 29. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Vrhnika na 30. seji dne 18. 6. 1998 sprejel
S K LE P
o ukinitvi javnega dobra
1
Zemljišče parc. št. 3112/9 vodotok v izmeri 73 m2 in 3112/19 vodotok v izmeri 118 m2, vse k. o. Blatna Brezovica, preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek, ki je družbena lastnina v uporabi Občine Vrhnika.
2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 11/1-030/98
Vrhnika, dne 1. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vrhnika
Brane Jereb l. r.