Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2393. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 3864.

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na 32. seji dne 29. 6. 1998
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in ravnanje s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 33/96 in 43/97) se spremeni tako, da se v prečiščenem besedilu glasi:
2. člen
1. Za razvoj in ravnanje s komunalnimi odpadki, se uvede prispevek za investicijska vlaganja, in sicer:
843,50 SIT na m3 + 352,40 SIT na m3 ali skupaj 1.195,90 SIT na m3 pripeljanih odpadkov na deponijo oziroma 4,17 SIT na m2 + 1,70 SIT na m2 ali skupaj 5,87 SIT na m2 poslovnih in stanovanjskih površin za odpeljane komunalne odpadke iz gospodinjstev in drugih dejavnosti.
2. Z namenom odpravljanja izgub na vodovodnem omrežju se uvede prispevek za obnovo vodovodnih priključkov po ceni :
– za leto 1998      11,05 SIT m3 prodane vode
– za leto 1999      10,21 SIT m3 prodane vode
– za leto 2000      9,94 SIT m3 prodane vode
– za leto 2001      9,58 SIT m3 prodane vode
– za leto 2002      8,66 SIT m3 prodane vode
– za leto 2003      8,11 SIT m3 prodane vode
– za leto 2004      6,63 SIT m3 prodane vode
– za leto 2005      5,15 SIT m3 prodane vode in
– za leto 2006      3,14 SIT m3 prodane vode.
3. člen
Prispevek se trimesečno uskaljuje skladno z gibanjem rasti cen življenjskih potrebščin v RS v preteklem trimesečnem obdobju.
4. člen
Prispevek plačujejo vsi uporabniki, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega omrežja v Občini Štore in ki so vključeni skladno z odredbo o mejah območij, kjer je obvezen odvoz smeti (Uradni list SRS, št. 27/79) v odvoz odpadkov.
5. člen
Zbrana sredstva prispevkov so namenska in se evidentirajo in zbirajo ob ceni vode in ceni odvoza odpadkov. Izvajalci oskrbe z vodo ter odvoza in odlaganja komunalnih odpadkov, zbrana sredstva mesečno nakazujejo na ŽR proračuna Občine Štore.
6. člen
Prispevek za investicijska vlaganja za ravnanje s komunalnimi odpadki se uvede za dobo treh let, prispevek za obnovo vodovodnih priključkov pa za dobo 9 let.
7. člen
Za porabo sredstev iz naslova tega odloka je skladno s plani odgovorna Občina Štore.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 8. 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.