Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2390. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina, stran 3859.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in na podlagi 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na 30. redni seji dne 19. 2. 1998 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišč in za vrednost zemljišča, je znašala na dan 31. 12. 1997 na območju Občine Loška dolina 132.575 tolarjev.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na m2 koristne stanovanjske površine za II. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti od 100 do 200 preb./ha na dan 31. 12. 1997 znašajo za komunalne objekte in naprave:
– individualne rabe      6.015 SIT
– kolektivne rabe       8.957 SIT
3. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa in sicer:
I. območje
Stavbna zemljišča v Starem trgu, Ložu, Novi vasi in Velikih Blokah 1,1% oziroma 1.458,00 tolarjev
II. območje
Stavbna zemljišča v ostalih naseljih 0,9% oziroma 1.193 tolarjev.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. točki tega sklepa se med letom usklajujejo s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja GZS – Sekcija za gradbeništvo in IGM Slovenije.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina (Uradni list RS, št. 13/97).
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-00-2/98-3
Stari trg, dne 22. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.