Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2384. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 3855.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 in 23/97) in 90. ter 98. člena poslovnika o delu občinskega sveta je Občinski svet občine Kočevje na 38. redni seji dne 2. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine zemljišče v splošni rabi, in sicer:
– dvorišče s parc. št. 4093/3, v izmeri 74 m2, k.o. Banja Loka, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. 1.
II
Parcela navedena v I. točki tega sklepa postane s tem sklepom last Občine Kočevje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 6. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.