Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2383. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje, stran 3854.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 in popravek 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na predlog Vrtca Kočevje na 38. redni seji dne 2. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
1
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje po posameznih programih znašajo mesečno na otroka:
1. I. starostna skupina (1–3 let)          51.751 SIT
2. II. starostna skupina (3–7 let)         39.875 SIT
2
Cene iz 1. točke začnejo veljati 1. septembra 1998.
3
Po uveljavitvi cen iz 1. točke tega sklepa se cene usklajujejo ob vsaki spremembi izhodiščne plače v RS. Ob izračunu nove cene vrtec vračuna novo izhodiščno plačo in hkrati tudi statistično ugotovljeno rast cen na drobno.
Ob vsaki uskladitvi cen Vrtec Kočevje izdela predlog novih cen in ga predloži v soglasje Občinski upravi.
Vrtec začne obračunavati storitve po usklajenih cenah s prvim dnem naslednjega meseca po pridobitvi pisnega soglasja iz prejšnjega odstavka.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in izobesi na oglasnih deskah vseh enot Vrtca Kočevje.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 6. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.