Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2382. Sklep o pooblastilu Vrtcu Kočevje za izvajanje nekaterih opravil pri določanju višine plačil staršev, stran 3854.

Na podlagi 45. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 in popravek 23/97) je Občinski svet občine Kočevje na 38. redni seji dne 2. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o pooblastilu Vrtcu Kočevje za izvajanje nekaterih opravil pri določanju višine plačil staršev
1
S tem sklepom Občinski svet občine Kočevje pooblašča Vrtec Kočevje, da v imenu in za račun Občine Kočevje izvaja nekatera opravila pri določanju višine plačil staršev za programe v vrtcih, ki so v skladu z določbami pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) v pristojnosti občine.
2
Na podlagi tega pooblastila Vrtec Kočevje opravlja naslednje naloge:
– zbira podatke in vodi evidenco socialnega položaja družin;
– sprejema, evidentira in pregleduje vloge za znižano plačilo vrtca;
– na osnovi podatkov izračuna odstotek plačila staršev in pripravi obvestila za starše;
– izračuna akontacijo v obdobju do določitve znižanega plačila vrtca.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 6. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.