Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2378. Sklep glede obračunavanja cen storitev s področja urejanja prostora, stran 3848.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na 37. seji dne 1. 7. 1998 sprejel
S K L E P
glede obračunavanja cen storitev s področja urejanja prostora
I
Izdelava lokacijske informacije: 4.500 SIT.
Izdelava razširjene informacije (na željo naročnika) se obračunava po opravljenih urah in dodatnih materialnih stroških.
II
Priprava gradiva za izdelovalce LD (kopije DP, PUP) in priprava izvlečkov iz prostorskih izvedbenih načrtov se obračuna po dejanskih materialnih stroških in po porabljenem času strokovnega sodelavca.
Cena urne postavke za pripravo gradiva: 3.000 SIT.
III
Stroški terenskega ogleda se obračunavajo po porabljenem času strokovnega sodelavca in stroških kilometrine.
Cena urne postavke za terensko delo: 3.200 SIT.
IV
V zneskih iz prejšnjih točk ni vključen prometni davek za storitve. Zneski iz prejšnjih točk tega sklepa se mesečno uskladijo z indeksom rasti cen na drobno.
V
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen storitev, ki se opravljajo na Zavodu za urbanistično načrtovanje Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 68/96).
VI
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01504-0021/98
Kamnik, dne 1. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.