Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2377. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kamnik, stran 3847.

Na podlagi 25. zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet občine Kamnik na 37. seji 1. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kamnik
1. člen
V 1. členu odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 52/92 in 30/95 – v nadaljevanju: odlok) se doda nov četrti in in peti odstavek v besedilu, ki glasi:
“Območja občine, za katera je po dolgoročnem družbenem planu in srednjeročnem družbenem planu Občine Kamnik predvidena izdelava PIN, in sicer K-2 Šutna, se do sprejema PIN urejajo s tem odlokom.
S tem odlokom se urejajo tudi območja, na katerih so s PIN predvidene prostorske ureditve že realizirane, in sicer B-3 Novi trg, UON 056 Podgorje-del, S-1 Stranje, S-4 cesta Stranje-Stahovica.”
2. člen
V 6. členu odloka se doda nova točka H, ki glasi:
“Na območjih iz prvega člena tega odloka so dopustne komunalne ureditve in adaptacije, dozidave ali nadzidave ter dopolnilne gradnje objektov oziroma naprav, ki so nujno potrebne za vzdrževanje obstoječe gradbene strukture ali za bivanje in delo prebivalcev na teh območjih, kakor tudi gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur.”
3. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02101-102/97
Kamnik, dne 1. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.