Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2376. Sklep o odcepitvi enote vrtca in oddelka male šole v Juršincih, stran 3847.

Na podlagi 12. člena statuta Občine Juršinci, (Uradni Vestnik Občin Ormož in Ptuj, št. 12/95) je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 14.5.1998 sprejel naslednji
S K L E P
I
Enota vrtca in oddelka male šole v Juršincih odcepijo od Vzgojno-varstvenega zavoda Ptuj in se priključijo, k zavodu OŠ Juršinci.
II
Ustanovitelj zavoda OŠ Juršinci je Občina Juršinci in se oddelka male šole vključita v ustanovitveni akt zavoda OŠ Juršinci.
Ustanovitelj enote vrtca v Juršincih je Občina Juršinci in se enota vrtca priključi zavodu OŠ Juršinci.
III
Prenos nepremičnin se izvrši na podlagi popisa inventurne komisije. Novi zavod OŠ Juršinci in oddelka male šole ter enota vrtca v Juršincih prevzamejo z dnem izločitve delavce, ki so zaposleni v oddelkih male šole in enoti vrtca.
IV
Oddelka male šole in enota vrtca se odcepijo z dnem 30. 6. 1998.
Št. 640-38/98
Juršinci, dne 14. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.