Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2372. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Blečji Vrh, stran 3845.

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list RS, št. 7/87), je Občinski svet občine Grosuplje na 42. seji dne 8. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Blečji Vrh
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parceli s številko 1315/3 in parc. št. 1315/4 vpisani v vl. SEZ I, k.o. Blečji Vrh.
II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine Grosuplje, Kolodovrska 2, Grosuplje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46500-23/98
Grosuplje, dne 8. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angela Likovič, dipl. org. l. r.