Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2371. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh, stran 3844.

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list RS, št. 7/87), je Občinski svet občine Grosuplje na 42. seji dne 8. 7. 1998 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Mali vrh
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s številko 1202/3, pot v izmeri 241 m2, vpisano v vl. št. 616, k.o. Mali vrh.
II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha biti javno dobro in postane last Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 466-58/96
Grosuplje, dne 8. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.