Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2370. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Stara vas, stran 3844.

Na podlagi 18. in 112. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) in 15. člena odloka o gospodarjenju z javnimi potmi in uporabi gozdnih cest (Uradni list RS, št. 7/87), je Občinski svet občine Grosuplje na 41. seji dne 17. 6. 1998 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Stara vas
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo s številko 1472/1, pot v izmeri 485 m2, vpisano v vl. št. 449 in parc. št. 1472/2, pot v izmeri 608 m2 vl. št. 449, k.o. Stara vas.
II
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata biti javno dobro in postaneta last Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 466-61/97
Grosuplje, dne 17. junija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl. org. l. r.