Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2363. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutka lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov – III. Faza, stran 3840.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. junija 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutka lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov – III. faza
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 in osnutek lokacijskega načrta za razširitev deponije komunalnih odpadkov – III. faza, ki ju je izdelal Urbanistični inštitut RS iz Ljubljane pod št. 1988, izdelana v aprilu 1998, katerega sestavni del je tudi osnutek poročila o vplivih na okolje z maja 1998.
2
Osnutka bosta razgrnjena na sedežu Občine Črnomelj v delovnem času občinske uprave 30 dni po začetku veljavnosti tega sklepa.
3
Med javno razgrnitvijo osnutkov se skliče javna obravnava. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki tudi zagotovi potrebne strokovne razlage.
O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave morajo biti zainteresirani občani na primeren način obveščeni.
4
Pisne pripombe in predloge na osnutku podajo zainteresirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-18/97
Črnomelj, dne 29. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek l. r.