Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2362. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, stran 3839.

Na podlagi 3., 8. in 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 45/94), 41., 42., 45 in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 16. in 75. člena statuta Občine Bohinj (Uradni list RS, št. 57/97 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Bohinj na 42. redni seji dne 1. 7. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica (Uradni list RS, št. 2./97 in št. 38/97) se 4. člen spremeni tako, da glasi:
“Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja in za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
V šolski okoliš šole spadajo naslednja naselja v matični Osnovni šoli dr. Janeza Menjcingerja Bohinjska Bistrica:
– Bohinjska Bistrica, Bitnje, Brod, Gorjuše, Žlan, Goreljek, Jereka, Koprivnik v Bohinju, Kamnje, Lepence, Log v Bohinju, Laški Rovt, Nemški Rovt, Nomenj, Polje, Podjelje, Ravne v Bohinju, Ribčev Laz, Savica in Ukanc.
V šolski okoliš podružnice Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja, s sedežem v Srednji vasi, spadajo naslednja naselja:
– Srednja vas v Bohinju, Bohinjska Češnjica, Studor v Bohinju in Stara Fužina.
Vpis otrok v osnovno šolo poteka v Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, kjer je sedež zavoda.
Vpis otrok v Vrtec Bohinj poteka v Vrtcu Bohinj, Mencingerjeva 4, Bohinjska Bistrica.”
2. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0027/98
Bohinjska Bistrica, dne 1. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.