Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2361. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskoureditvenih pogojev za območje planske celote Triglavskega narodnega parka, stran 3839.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter zadnje alinee šestega odstavka 37. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je župan Občine Bled sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskoureditvenih pogojev za območje planske celote Triglavskega narodnega parka
1. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskoureditvenih pogojev za območje planske celote TNP se javno razgrne v prostorih avle Občine Bled. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
2. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi, organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku svetovalca za prostor župana Občine Bled.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
Št. 01503-11/98
Bled, dne 21. julija 1998.
Župan
Občine Bled
Vinko Golc l. r.