Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/1998 z dne 24. 7. 1998

Kazalo

2354. Sklep o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije, stran 3835.

Na podlagi 4. točke 25. člena, 29. člena ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije
1
Banka Slovenije za uravnavanje količine denarja v obtoku izdaja blagajniške zapise, ki jih vpisujejo banke v svojem imenu in za svoj račun ali v svojem imenu in za tuj račun.
Blagajniške zapise Banke Slovenije lahko vpisujejo pri Banki Slovenije v svojem imenu in za svoj račun tudi hranilnice, če to s sklepom določi guverner Banke Slovenije.
2
Blagajniške zapise lahko Banka Slovenije izdaja v neomejenem znesku oziroma do okvirnega zneska, ki ga v skladu z denarnimi gibanji za posamezno izdajo določi guverner Banke Slovenije.
3
Blagajniške zapise izdaja Banka Slovenije z rokom, ki ga v skladu z denarnimi gibanji določi za posamezno izdajo guverner Banke Slovenije.
4
Banka Slovenije izplača glavnico in obresti za vpisane blagajniške zapise ob njihovi dospelosti. Banka Slovenije lahko predčasno odkupi blagajniške zapise ne glede na čas, ki je še ostal do njihovega dospetja.
5
Banka Slovenije za vsako posamezno izdajo blagajniških zapisov določi način prodaje oziroma način vpisovanja blagajniških zapisov.
6
Sklep o posredovanju na trgu vrednostnih papirjev z izdajo ali odkupom blagajniških zapisov Banke Slovenije izda guverner Banke Slovenije.
S sklepom iz prvega odstavka te točke guverner Banke Slovenije določi obliko posredovanja in natančnejše pogoje za prodajo oziroma odkup blagajniških zapisov.
7
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o izdajanju blagajniških zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in 38/92).
8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-0148/98
Ljubljana, dne 22. julija 1998.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost