Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1785. Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998, stran 2929.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) ter 6. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu v letu 1998
1. člen
Finančne intervencije za leto 1998 se namenijo za pokrivanje negativnih razlik med nakupnimi in prodajnimi cenami blaga iz državnih blagovnih rezerv v skladu z drugim odstavkom 8. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in na podlagi tržnih redov za sladkor in pšenico.
2.člen
Sredstva za izvajanje ukrepa iz prejšnjega člena so zagotovljena na postavki Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) 1442 – Regresiranje cen določenih proizvodov, na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98).
Skupna vrednost sredstev znaša 1.676,000.000 tolarjev.
3.člen
Upravičenec do sredstev iz 2. člena tega odloka je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljevanju: zavod).
4.člen
Zavod je upravičen do sredstev iz 2. člena tega odloka, če so bili kmetijski pridelki in živila dani na trg po cenah, ki so nižje od lastnih cen (nakupna cena, povečana za manipulativne stroške ter stroške skladiščenja in financiranja zalog) za istovrstno blago v državnih blagovnih rezervah.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora zavod predložiti ministrstvu zahtevek za izplačilo sredstev. V zahtevku mora biti naveden kmetijski pridelek oziroma živilo, za katerega se uveljavlja zahtevek za izplačilo negativnih razlik, priložen pa mora biti tudi izračun lastne cene za to blago, višina negativne razlike na enoto proizvoda in skupen znesek obračunanih negativnih razlik.
5. člen
Zavod vlaga zahtevke za izplačilo negativnih razlik najpozneje do 20. decembra 1998.
6. člen
Zavod mora voditi evidenco o uveljavljanju finančnih intervencij ter hraniti v originalu vso dokumentacijo najmanj pet let.
Zavod mora tudi omogočiti vpogled v dokumente ministrstvu, proračunskim inšpektorjem in Računskemu sodišču.
7. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil na trgu za obdobje od 1. januarja do 30. junija 1998 (Uradni list RS, št. 5/98).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/98-1
Ljubljana, dne 21. maja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti