Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1781. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji, stran 2913.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96), zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in statutom Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji, je svet Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji na seji dne 15. 5. 1998 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji se razpiše referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 28. 6. 1998, od 7. do 19. ure.
Referendum izvede volilna komisija Občine Mozirje.
3. člen
S sredstvi samoprispevka se bo sofinancirala gradnja popolne osnovne šole na Rečici ob Savinji.
4. člen
Skupna vrednost investicije iz 3. člena znaša 460,520.000 SIT (po cenah iz leta 1997). S samoprispevkom se bo zbralo 60,000.000 SIT (13% sredstev).
Razlika sredstev v višini 400,520.000 SIT bo zagotovljena iz proračuna Občine Mozirje in iz proračuna Republike Slovenije – investicije v šolstvo na demografsko ogroženih območjih.
5. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, od 1. 10. 1998 do 30. 9. 2003.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani z volilno pravico in stalnim bivališčem na območju Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji.
7. člen
Samoprispevek plačujejo:
1. zavezanci, ki prejemajo plače, nadomestila in plačila za pogodbena dela po stopnji 1,6% od neto prejemkov;
2. upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 1,5% od neto prejemkov,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost po stopnji 2% od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. lastniki kmetijskih zemljišč in gozdov po stopnji 6% od katastrskega dohodka.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin, od denarnih nadomestil za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od štipendij ter nagrad učencev in študentov.
Samoprispevek se ne plačuje od plač, ki ne presegajo zneska z zakonom zajamčene plače.
9. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST REČICA OB SAVINJI
                     GLASOVNICA
Na referendumu dne 28. 6. 1998 za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za sofinanciranje izgradnje popolne osnovne šole Rečica ob Savinji, za obdobje od 1. 10. 1998 do 30. 9. 2003
GLASUJEM
             »ZA«                 »PROTI«
              (žig Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji)
Glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se volivec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma se obkroži beseda »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka volivec ne strinja.
10. člen
Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka sprejme Svet KS Rečica ob Savinji, če je večina volivcev, ki so glasovali na referendumu, glasovala za uvedbo samoprispevka.
11. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem žiro računu, bo upravljal Svet KS Rečica ob Savinji.
Svet KS Rečica ob Savinji je odgovoren za namensko porabo sredstev. Nadzor o namenski porabi sredstev bo izvajal nadzorni odbor KS Rečica ob Savinji.
12. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Rečica ob Savinji, dne 15. maja 1998.
Predsednik
Sveta KS
Rečica ob Savinji
Jože Kramer l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti