Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1779. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, stran 2911.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/94 in 23/96) in statutom Občine Loška dolina, je Občinski svet občine Loška dolina na 32. redni seji, ki je bila dne 7. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
1. člen
Spremeni se 10. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (Uradni list RS, št. 38/96) tako, da glasi:
»Zavod, ki ga sestavljajo matična šola in dve podružnični šoli, svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju naslednjih naselij:
Matična enota je Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, kjer je sedež zavoda.
V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo za celoten zavod. Otroci pa so v matično oziroma podružnično šolo vključeni v skladu s šolskimi okoliši ali sklepom sveta šole v času izrednih razmer.
Šolski okoliš matične enote Osnovne šole Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu zajema območje naslednjih vasi:
Dane, Klance, Knežja Njiva, Lož, Nadlesk, Podcerkev, Podlož, Pudob (iz smeri Starega trga pri Ložu do mostu v Pudobu), Stari trg pri Ložu.
Šolski okoliš podružnične šole v Iga vasi zajema območje naslednjih vasi:
Babna Polica, Dolenje Poljane, Iga vas, Kozarišče, Markovec, Podgora pri Ložu, Pudob (iz smeri Iga vasi do začetka mostu proti Starem trgu pri Ložu), Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika pri Ložu.
Šolski okoliš podružnične šole v Babnem Polju zajema območje vasi: Babno Polje.«
2. člen
Spremeni se 11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (Uradni list RS, št. 38/96) tako, da glasi:
»Kot svojo osnovno dejavnost zavod opravlja:
– M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Dodatno zavod lahko opravlja še naslednje dejavnosti:
– K/ 70.20 – dajanje lastnih nepremičnin v najem;
– K/55.51– storitve šolske kuhinje.«
Osnovna dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.«
3. člen
K 10. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (Uradni list RS, št. 38/96) se doda 10.a člen, ki glasi:
»V primeru, ko v šolskem okolišu Babno Polje ni zadostnega števila otrok, da bi se v skladu z normativi oblikoval oddelek, se otroci iz Babnega Polja vključijo k obiskovanju pouka v matično šolo v Starem trgu pri Ložu.«
4. člen
K 10. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (Uradni list RS, št. 38/96) se doda še 10.b člen, ki glasi:
»V času priprav na izgradnjo in adaptacijo in v času izgradnje in adaptacije matične šole v Starem trgu in vrtca v Starem trgu, veljajo izredne razmere, kar pomeni, da se otroci iz šolskega okoliša podružnične šole Iga vas praviloma vključijo v podružnično šolo Iga vas.
V primeru, da se je potrebno izogniti dvoizmenskemu pouku, pa svet šole na predlog ravnatelja šole odloča o prerazporeditvi in združevanju razredov v matično šolo v Starem trgu.«
5. člen
K 10. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (Uradni list RS, št. 38/96) se doda še 10.c člen, ki glasi:
»Prošnje posameznih učencev, ki bi zaradi osebnih razlogov želeli spremeniti šolski okoliš obravnava in o njih odloča svet šole.
V primeru, da pride do spora glede odločitve sveta šole o prošnji odloča še Občinski svet občine Loška dolina.«
6. člen
Spremeni se 17. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu (Uradni list RS, št. 38/96) tako, da se spremeni deseta alinea, da glasi:
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda;
ter, da se izbriše dvanajsta alinea in spremeni petnajsta alinea tako, da glasi:
– predlaga ustanovitelju najemanje kreditov.
7. člen
Ta sprememba prične veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 39-4/98
Loška dolina, dne 11. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti