Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1776. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Železne dveri, stran 2910.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 3. ter 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) in določb statuta Krajevne skupnosti Železne dveri ter izida referenduma z dne 10. 5. 1998 je Svet KS Železne dveri na seji dne 11. 5. 1998 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Železne dveri
1. člen
V Krajevni skupnosti Železne dveri (v naseljih: Cuber, Gresovščak, Ilovci, Jeruzalem, Plešivica, Radomerje, Radomerščak, Slamnjak in Železne dveri) se na podlagi odločitve občanov na referendumu dne 10. 5. 1998 uvede krajevni samoprispevek.
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabila za:
1. asfaltiranje ceste na Plešivici od trafo postaje proti Grnjaku,
2. asfaltiranje ceste na Jeruzalemu, Fekonja–Majerič,
3. asfaltiranje ceste Slamnjak (Kumerska graba)–Podgradje,
4. asfaltiranje ceste v Cubru Studnička–Železne dveri,
5. asfaltiranje ceste Gresovščak–Ilovci–Slamnjak – etapna obnova,
6. asfaltiranje ceste v Radomerščaku Prelog–Županec,
7. asfaltiranje ceste v Radomerju (krajši odseki),
8. asfaltiranje ceste v Gresovščaku–kapela–Pekel,
9. asfaltiranje ceste Cubru–Železne dveri–Sagaj,
10. sofinanciranje preplastitve lokalnih cest,
11. redno vzdrževanje makadamskih cest v KS,
12. zimsko vzdrževanje vseh krajevnih cest,
13. sanacija obstoječih asfaltnih cest,
14. urejanje odtokov meteornih voda ob krajevnih cestah,
15. izgradnja in urejanje virov pitne vode in virov vode za potrebe požarnega varstva,
16. funkcionalni in tekoči stroški delovanja krajevne skupnosti,
17. sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev in drugih društev in organizacij v KS.
3. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah v začetku leta 1998 – 55,000.000 SIT. S samoprispevkom se bo v petih letih zbralo 44,000.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi samoprispevka bodo zagotovili iz proračuna občine in občani po pogodbah.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Železne dveri, in sicer:
– 3% od neto plač in nadomestil ter drugih dohodkov in prejemkov, ki imajo značaj plače oziroma nadomestila,
– 3% od neto zavarovalne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih dejavnosti,
– 3% od pokojnin,
– 12% od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin.
5. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85).
6. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem računu Krajevne skupnosti Železne dveri na številki ŽR 51930-842-063-82042.
7. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev zbranih iz krajevnega samoprispevka po referendumskem programu odgovarja svet krajevne skupnosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča enkrat letno na zborih krajanov ali na krajevno običajen način.
8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odvajajo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu na Krajevno skupnost Železne dveri se na krajevno skupnost dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje krajevni samoprispevek.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi se v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 6. 1998 do 31. 5. 2003.
Železne dveri, dne 12. maja 1998.
Predsednik
Svet krajevne skupnosti Železne dveri
Ivo Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti