Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1774. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in izobraževanje v Občini Ljutomer, stran 2909.

Na podlagi 35. in 60. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in na podlagi 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 23. 4. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in izobraževanje v Občini Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in izobraževanje v Občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 43/93, v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Spremeni se 6. člen tako da glasi:
“Organi javnega zavoda so:
– uprava (direktor zavoda),
– svet zavoda,
– strokovni svet.”
3. člen
7. člen se glasi:
“Svet zavoda, ki šteje devet članov sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Način imenovanja oziroma izvolitve članov se podrobneje določi s statutom zavoda.”
4. člen
V 8. členu odloka se črta peta alinea.
5. člen
10. člen odloka se spremeni in glasi:
2. Direktor zavoda
“Direktor zavoda opravlja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Direktor zavoda vodi poslovanje zavoda, zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda, vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda”
6. člen
11. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
“Pogoje, ki jih mora izpolnjevati direktor, naloge, pooblastila in odgovornost natančneje določi statut zavoda.
Mandat direktorja traja pet let.
Direktor se imenuje najmanj šest mesecev pred potekom mandatne dobe prejšnjega direktorja. Če direktorju zavoda preneha mandat pred potekom mandatne dobe se javni razpis za imenovanje novega direktorja opravi najpozneje v treh mesecih po prenehanju mandata prejšnjega direktorja. Za čas do imenovanja novega direktorja imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti direktorja, vendar največ za eno leto.
7. člen
Z določbami tega odloka mora javni zavod uskladiti statut in druge akte zavoda v 6 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 611-1/93
Ljutomer, dne 23. aprila 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti