Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1760. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne, stran 2874.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne, ki so ga sprejeli: Občinski svet mestne občine Celje, dne 31. 3. 1998, Občinski svet občine Kozje, dne 26. 2. 1998, Občinski svet občine Laško, dne 18. 2. 1998, Občinski svet občine Radeče, dne 2. 3. 1998, Občinski svet občine Rogaška Slatina, dne 25. 2. 1998, Občinski svet občine Rogatec, dne 10. 3. 1998, Občinski svet občine Slovenske Konjice, dne 26. 3. 1998, Občinski svet občine Šentjur pri Celju, 30. 3. 1998, Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah, dne 5. 3. 1998, Občinski svet občine Štore, dne 30. 3. 1998, Občinski svet občine Vitanje, dne 6. 3. 1998, Občinski svet občine Vojnik, dne 18. 3. 1998 in Občinski svet občine Zreče, dne 28. 4. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi 3., 8. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 9. člena zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92) in 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) so občinski sveti občin: Mestne občine Celje, dne 31. 3. 1998, Kozje, dne 26. 2. 1998, Laško, dne 18. 2. 1998, Radeče, dne 2. 3. 1998, Rogaška Slatina, dne 25. 2. 1998, Rogatec, dne 10. 3. 1998, Slovenske Konjice, dne 26. 3. 1998, Šentjur pri Celju, 30. 3. 1998, Šmarje pri Jelšah, dne 5. 3. 1998, Štore, dne 30. 3. 1998, Vitanje, dne 6. 3. 1998, Vojnik, dne 18. 3. 1998 in Zreče, dne 28. 4. 1998 v enakem besedilu sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne
1. člen
V odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Celjske lekarne (Uradni list RS, št. 30/96) se prvi stavek 2. člena spremeni in glasi:
“Ime zavoda je: Javni zavod Celjske lekarne.”.
Drugi stavek se spremeni, tako da glasi:
“Sedež zavoda je: Miklošičeva 1, Celje.”.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku deveta alinea spremeni in glasi:
“Lekarna Radeče, Ulica OF 8”.
Dodata se dve novi alinei, ki glasita:
“– Kontrolno analizni laboratorij, Celje, Vodnikova 1”,
– Galenski laboratorij, Celje, Vodnikova 1".
3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku dodajo tri nove alinee, ki glasijo:
“– opravljanje analiz kontrolno analiznega laboratorija,
– izvajanje mentorske dejavnosti za dijake in študente farmacevtske smeri – pod pogoji, določenimi z zakonom
– izvajanje informativne dejavnosti”.
Doda se nov, tretji odstavek, ki glasi:
“Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje podrazrede:
G/52.31 – dejavnost lekarn,
G/52.32 – trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki,
G/52.33 – trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
DG/24.41 – proizvodnja farmacevtskih surovin,
DG/24.42 – proizvodnja farmacevtskih preparatov,
DG/24.52 – proizvodnja toaletnih sredstev.”.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za skupno objavo odloka poskrbi Mestna občina Celje.
Št. 013-3/92
Celje, dne 13. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kozje
Miha Zakošek l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radeče
Matjaž Han l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Slovenske Konjice
Stanislav Frim l. r.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šmarje pri Jelšah
Stanko Javornik l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Štore
Albin Valand l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti