Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1755. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja, stran 2870.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja
Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 5. maja 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 5. 5. 1998
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja
I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zg. Hudinja, ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o., pod št. 86/97 in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradi list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek spremembe navedenega zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo prizidka k stanovanjski hiši na parceli 569/9 k. o. Sp. Hudinja.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev ZN Zg. Hudinja se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu KS Hudinja in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena KS Hudinja naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-164/97
Celje, dne 5. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti