Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1753. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje–jug, stran 2868.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje–jug
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje–jug, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 5. maja 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) dne 5. 5. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trnovlje–jug
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Trnovlje–jug, ki je bil objavljen v Uradni listu SRS, št. 23/86 in katerega sestavni del je zazidalni načrt Trnovlje–jug (izdelal ga je Razvojni center Celje pod št. 7/84), se dopolni v 3. in 4. členu z določbami o možnosti gradnje v kareju 7.
2. člen
3. člen navedenega odloka se dopolni tako, da se na koncu osmega odstavka, ki se nanaša na kare 7, doda:
V rezervatu bivšega Avtoprevozništva na parcelah 365/1, 365/2, 363/2, 385/5 in 365/3, k. o. Trnovlje, je mogoča gradnja objektov za potrebe proizvodnih, uslužnostnih in servisnih dejavnosti. Na vzhodni strani, kjer meji na poslovno-stanovanjske objekte, je potrebna zasaditev zelenega pasu.
3. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu tega člena doda:
Objekti lahko imajo P + 1 etažo, streha mora biti dvokapna v naklonu od 20° do 25°, funkcionalna zemljišča se določijo glede na posamezne uporabnike objektov.
4. člen
Sprememba tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
5. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352A-29/98
Celje, dne 5. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti