Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1744. Pravilnik o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij, stran 2856.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena v povezavi s četrtim odstavkom 26. člena zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št 34/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 59/96) v skladu s 85. in 91. členom statuta Inženirske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 7/97) izdaja Inženirska zbornica Slovenije
P R A V I L N I K
o obliki in vsebini enotnega žiga projektivnih podjetij
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa oblika in vsebina enotnega žiga projektivnih podjetij (v nadaljnjem besedilu: enotni žig) ter način uporabe identifikacijske številke pooblaščenih inženirjev skupaj z njim.
II. OBLIKA IN VSEBINA ENOTNEGA ŽIGA
2. člen
(1) Enotni žig ima obliko kroga s premerom 34 mm.
(2) Enotni žig je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma, ki sta razmaknjena za 1 mm, v sredini pa je še en koncentrični krog, s premerom 22 mm.
3. člen
(1) V dela med notranjim in zunanjima koncentričnima krogoma vsebuje enotni žig skrajšano ime gospodarske družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, ki nastopa kot projektivno podjetje, z navedbo njegovega sedeža. V spodnjem delu med notranjim in zunanjima koncentričnima krogoma pa je vrstna številka žiga.
(2) V sredini enotnega žiga je logotip Inženirske zbornice Slovenije, kot ga določa ustrezen predpis Inženirske zbornice, izdan v skladu z njenim statutom, pod njim pa je identifikacijska številka gospodarske družbe oziroma samostojnega podjetnika posameznika (v nadaljnjem besedilu: “identifikacijska številka projektivnega podjetja”), ki mu jo je v skladu s statutom Inženirske zbornice izdal upravni odbor Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: “pristojni organ zbornice”).
4. člen
(1) Besedilo oziroma označbe, ki jih enotni žig vsebuje na obodu zunanjega in notranjega koncentričnega kroga, so v pisavi tipa “ARIAL-CE”. Višina pisave na obodu zunanjega in notranjega kroga je 2,2 mm.
(2) Logotip Inženirske zbornice Slovenije je širine 13 mm in višine 5 mm.
(3) Logotip Inženirske zbornice Slovenije in identifikacijska številka projektivnega podjetja sta v odebeljeni (bold) pisavi.
III. NAČIN UPORABE
5. člen
Enotni žigi se v projektni dokumentaciji odtiskujejo v rdeči barvi in sicer na ustreznih listih oziroma straneh v mapah, kot je to določeno s predpisi o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije.
6. člen
(1) Identifikacijska številka pooblaščenega inženirja se skupaj z enotnim žigom uporablja tako, da se na predpisanem mestu v projektni dokumentaciji najprej odtisne enotni žig, nato pa ob njem, na njegovi desni strani, v črni barvi odtisne osebna štampiljka pooblaščenega inženirja (v nadaljnem besedilu: osebna štampiljka), ki mu jo je v skladu s statutom Inženirske zbornice izdal njen pristojni organ.
(2) Po odtisu enotnega žiga in osebne štampiljke se pod njima pooblaščeni inženir lastnoročno podpiše in sicer tako, da linija podpisa na najmanj enem mestu presega zunanji rob enotnega žiga in osebne štampiljke oziroma da linija podpisa sega vanju.
(3) Natančnejša pravila in obveznosti članov pri uporabi enotnega žiga in osebne štampiljke so določene v navodilih za uporabo in evidenco enotnega žiga, osebne štampiljke in izkaznice, ki jih sprejme Upravni odbor IZS.
7. člen
(1) Osebna štampiljka ima obliko ležečega pravokotnika, dolžine 55 in višine 15 mm.
(2) V prvi vrsti enotne štampiljke so ime in priimek pooblaščenega inženirja, v drugi vrsti navedba njegovega strokovnega naslova, v tretji vrsti pa je njegova indentifikacijska številka, ki jo je v skladu s statutom Inženirske zbornice izdal njen pristojni organ, vezana z identifikacijsko številko projektivnega podjetja, kjer pooblaščeni inženir dela in sicer v sledeči obliki: identifikacijska številka projektivnega podjetja, kratica “IZS”, identifikacijska številka pooblaščenega inženirja.
8. člen
(1) Matične sekcije imajo naslednje označbe oziroma so v osebnih štampiljkah označene z naslednjimi črkami:
3. črka “A” za matično sekcijo arhitektov, krajinskih arhitektov in urbanistov;
4. črka “G” za matično sekcijo gradbenih inženirjev;
5. črka “S” za matično sekcijo strojnih inženirjev,
6. črka “E” za matično sekcijo elektro inženirjev,
7. črka “T” za matično sekcijo inženirjev tehnologov.
(2) Če posamezna matična sekcija ustanovi dve ali več podsekcij specializiranih inženirskih strok, se označbi oziroma veliki črki doda še druga velika črka, ki opredeljuje takšno podsekcijo. V primeru, da takšnih podsekcij ni se na mestu druge črke uporabi znak “-”.
(3) Označbe oziroma črke ustanovljenih podsekcij posamezne matične sekcije se objavljajo v glasilu Inženirske zbornice Slovenije.
(4) Identifikacijska številka pooblaščenega inženirja je sestavljena iz dveh črk in štirih številk. Pri tem prva številka označuje strokovno pripadnost matični sekciji.
(5) V primeru, če identifikacijska številka projektivnega podjetja v enotnem žigu ni enaka identifikacijski številki projektivnega podjetja v osebni številki, mora biti na ustreznih listih oziroma straneh v mapah projektivne dokumentacije priloženo pisno soglasje projektivnega podjetja iz osebne štampiljke.
9. člen
(1) Besedilo oziroma označbe osebne štampiljke so v pisavi tipa “ARIAL-CE”. Višina pisave je 2,2 mm.
(2) Identifikacijska številka projektivnega podjetja, označba “IZS” ter identifikacijska številka pooblaščenega inženirja je v odebeljeni (bold) pisavi.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Podrobnejša oblika in sestavine vsebin enotnega žiga in osebne štampiljke ter način njune uporabe je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik se po tem, ko da k njemu soglasje pristojni minister, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Z obvezno uporabo enotnega žiga oziroma njegovim odtiskovanjem v projektni dokumentaciji ter identifikacijske številke pooblaščenih inženirjev skupaj z njim se prične najpozneje tri mesece po njegovi uveljavitvi.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. maja 1998.
Predsednik
Inženirske zbornice Slovenije
Gorazd Pust l. r.
K temu usklajenemu predlogu pravilnika (št. 851/VOD-GZ z dne 6. 5. 1998) je dal soglasje minister, pristojen za graditev, s sklepom Ministrstva za okolje in prostor, št. 351-00-6/98 z dne 8. 5. 1998.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti