Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/1998 z dne 22. 5. 1998

Kazalo

1737. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vzpodbujanju tehnološkega razvoja, stran 2847.

Na podlagi 24. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-1), izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vzpodbujanju tehnološkega razvoja
1. člen
V pravilniku o vzpodbujanju tehnološkega razvoja (Uradni list RS, št. 37/94) se besedilo 14. člena v celoti črta in nadomesti z besedilom:
“Ministrstvo dodeljuje subvencije za pokrivanje dela stroškov plač doktorjem in magistrom znanosti, ki se po opravljenem doktoratu oziroma magisteriju zaposlijo v gospodarstvu ali ta naziv pridobijo ob delu v gospodarstvu, pod pogojem, da gre za:
1. zaposlitev doktorja oziroma magistra znanosti v razvojnem oddelku uporabniške organizacije,
2. zaposlitev doktorja oziroma magistra znanosti na tehnološko-razvojnem področju v malem ali srednjem podjetju.
Prosilec mora ob prijavi predložiti program dela novo zaposlenega doktorja oziroma magistra znanosti za obdobje subvencioniranja.”
2. člen
Besedilo 15. člena se v celoti črta in nadomesti z besedilom:
“Subvencije za novo zaposlene doktorje oziroma magistre znanosti znašajo za vsako leto, za katero je sklenjena pogodba o subvencioniranju, 50% osnovne plače, določene v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo za raziskovalno dejavnost za plačilni razred 4.20 za doktorje znanosti oziroma za plačilni razred 3.6 za magistre znanosti.”
3. člen
V 16. členu se za besedo: “doktorja” dodata besedi: “oziroma magistra”.
4. člen
V 17. členu se dodata nova prva in druga alinea, ki se glasita:
– “imajo status gospodarske družbe;
– zaposlujejo doktorje znanosti;”
Sedanje prva, druga, tretja, četrta in peta alinea postanejo tretja, četrta, peta, šesta oziroma sedma alinea.
5. člen
V 18. členu se besede: “do konca meseca marca.” nadomestijo z besedami: “dva meseca po sprejemu državnega proračuna za tekoče leto.”
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6/98
Ljubljana, dne 11. maja 1998.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti