Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/1998 z dne 8. 5. 1998

Kazalo

1571. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 2597.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije je na podlagi 82. člena navedene pogodbe na seji dne 8. 4. 1998 sprejela
R A Z L A G O
kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
(Uradni list RS, št. 83/97, v nadaljnjem besedilu: KP GiT)
Tarifna priloga KP GiT – usklajevanje izhodiščnih plač
Izhodiščne plače se usklajujejo v skladu z določbami 2. točke tarifne priloge h KP GiT Slovenije, količnik povišanja pa določi in objavi minister za delo, družino in socialne zadeve.
Izhodiščne plače v dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije so se povišale na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin za mesec december 1997 za 4,8% (Uradni list RS, št. 75/97) in za mesec januar 1998 za 0,5% (Uradni list RS, št. 3/98).
Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za mesec december 1997 je 54.052 SIT. Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za mesec januar 1998 je 54.322 SIT.
Vsa nadaljnja usklajevanja se opravijo v skladu z določili tarifne priloge h KP GiT Slovenije.
Št. 19-7-05/98
Ljubljana, dne 5. maja 1998.
Predsednik komisije
Pavel Vrhovnik, dipl. ek. l. r.