Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1998 z dne 27. 3. 1998

Kazalo

999. Uredba o dopolnitvah uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga, stran 1508.

Na podlagi četrtega odstavka 12. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvah uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga
1. člen
V prvem odstavku 18b. člena uredbe o kriterijih za ugotavljanje in načinu dokazovanja porekla blaga (Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97) se za besedo “Madžarsko,” dodajo besede “Hrvaško, Makedonijo,”.
2. člen
V Prilogi “1. Kratkoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki imajo preferencialno poreklo” se v prvem odstavku vzorca besede “Uradni list RS, št. 56/95 in 33/96” nadomestijo z besedami “Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97”.
V drugem odstavku se za besedo “Andora” dodajo besede “– Hrvaška – Makedonija”.
V opombi (4) se za besedo “Madžarska,” dodajo besede “Hrvaška, Makedonija,”.
3. člen
V Prilogi “2. Dolgoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki imajo preferencialno poreklo” se v prvem odstavku vzorca besede “Uradni list RS, št. 56/95 in 33/96” nadomestijo z besedami “Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97”.
V drugem odstavku se za besedo “Andora” dodajo besede “– Hrvaška – Makedonija”.
V opombi (5) se za besedo “Madžarska,” dodajo besede “Hrvaška, Makedonija,”.
4. člen
V Prilogi “3. Kratkoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki nimajo preferencialno poreklo” se v prvem odstavku vzorca besede “Uradni list RS, št. 56/95 in 33/96” nadomestijo z besedami “Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97”.
5. člen
V Prilogi “4. Dolgoročna izjava dobavitelja za izdelke, ki nimajo preferencialno poreklo” se v prvem odstavku vzorca besede “Uradni list RS, št. 56/95 in 33/96” nadomestijo z besedami ‘Uradni list RS, št. 56/95, 33/96 in 49/97’.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-02/98-1
Ljubljana, dne 12. marca 1998.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.