Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

718. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu, stran 1099.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 –pop. in 54/96) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95), minister za promet in zveze, v soglasju z ministrom za šolstvo in šport, izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu
1. člen
15. člen pravilnika o programu preiskusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 33/96 in 61/97) se spremeni tako, da se glasi:
“Izvajalec iz 8. člena tega pravilnika, kandidata, ki je podal popolno prijavo za preizkus znanja, s pisnim obvestilom obvesti, da je njegova prijava sprejeta. Kandidata hkrati pozove, da plača stroške postopka za pridobitev strokovne usposobljenosti. Ko kandidat izvajalcu dostavi potrdilo o plačilu, ga izvajalec pisno obvesti o kraju in času preizkusa strokovne usposobljenosti.
Kandidata, ki je podal nepopolno prijavo, izvajalec pozove, da jo dopolni v roku 8 dni.
Višino stroškov postopka za pridobitev strokovne usposobljenosti določi minister. “
2. člen
V drugem odstavku 25. člena se črtata besedi “ali visoko “
Doda se nov, četrti odstavek 25. člena, ki se glasi:
“ Osebam, ki so pridobile nazive: diplomirani inženir prometne stroke, diplomirani gradbeni inženir (prometna smer), diplomirani ekonomist in diplomirani pravnik, se prizna preizkus strokovne usposobljenosti, če so zaposleni v cestno-prometni stroki najmanj 3 leta.“
Dosedanji četrti odstavek postane peti.
4. člen
Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2653-22/98-170
Ljubljana, dne 11. februarja 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
Soglašam!
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti