Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

715. Sklep o soglasju k RTV naročnini, stran 1098.

Na podlagi 18. člena zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 51. seji 26. februarja 1998 sprejela
S K L E P
o soglasju k RTV naročnini
1. člen
Mesečno naročnino za televizijski in radijski program RTV Slovenija plačujejo uporabniki radijskih in TV sprejemnikov v pavšalnem znesku, in sicer:
1. Za zasebno rabo RTV sprejemnikov
a) Naročniki – fizične osebe plačujejo mesečno
naročnino za vse svoje TV in radijske sprejemnike,
ki jih uporabljajo osebno oziroma skupaj s
člani svoje družine v pavšalnem znesku        2.001,00 SIT
b) Če ima naročnik za zasebno rabo le radijski
sprejemnik oziroma sprejemnike, plačujejo
mesečno naročnino v višini               591,50 SIT
Po ceni, ki velja za fizične osebe pod a) in b) plačujejo naročnino tudi podjetja, zavodi, samostojni podjetniki in druge organizacije za vsak TV in radijski sprejemnik, ki je namenjen izključno rabi zaposlenih.
2. Za javno rabo RTV sprejemnikov
a) Podjetniki, obrtniki in pravne osebe, ki
imajo TV in radijske sprejemnike v svojem
poslovnem prostoru, kot so: gostinski lokal,
hotel, turistična naselja, trgovine,
restavracije in podobno in so namenjeni
javni rabi, plačujejo za vsako poslovno
enoto – uporabnico sprejemnika mesečno
naročnino v višini                  5.662,50 SIT
b) Če ima poslovna enota – uporabnica samo
radijske sprejemnike, je mesečna naročnina      2.123,00 SIT
c) Če ima pravna oseba več poslovnih enot
(lokalov, obratovalnic, javnih prevoznih
sredstev itd.), v katerih ima za javno
rabo televizijske oziroma radijske
sprejemnike, je za vsako poslovno enoto
upravičena pri RTV naročnini do mesečne
olajšave v višini 30%
d) Hoteli in druga turistična podjetja
plačujejo za vsakih prvih 10 TV sprejemnikov
v hotelskih sobah pavšalno mesečno naročnino
v znesku                      8.494,50 SIT
za vsak nadaljnji TV sprejemnik pa          421,50 SIT.
Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu
ne doseže 60% prodajnega nočitvenega učinka
oziroma obratuje sezonsko, je upravičeno do
olajšave v višini 50% mesečnega zneska
naročnine.
3. Cene iz prve in druge točke so najvišje drobnoprodajne cene in zajemajo tudi 6,5 odstotni davek od prometa storitev.
2. člen
Plačila naročnine so oproščene naslednje skupine naročnikov:
– invalidi s 100% telesno okvaro,
– invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč,
– osebe, ki so trajno izgubile sluh,
– ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi za ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice, za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu oziroma razvedrilu varovancem, učencem oziroma bolnikom,
– diplomatska in konzularna predstavništva, na podlagi recipročnosti.
Naročniki, navedeni v prvih treh alineah prejšnjega odstavka, lahko uveljavljajo oprostitev naročnine le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
3. člen
Ta sklep začne veljati 1. marca 1998.
Št. 380-05/97-97
Ljubljana, dne 26. februarja 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti