Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

699. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej, stran 1076.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 32. redni seji dne 26. 1. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Šentjernej
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91, v nadaljnjem besedilu: odlok) v delu, ki določa posebna in dodatna merila in pogoje v ureditvenih enotah naselja Šentjernej se spremeni in dopolni:
Za 101. členom se doda nov 101.a člen, ki glasi:
Morfološka enota 284/IV A3 območje ob regionalni cesti
Ob regionalni cesti je dovoljeno locirati poslovno trško stavbo. Pritličje se nameni javnim programom, v mansardi pa se lahko uredijo stanovanjski prostori. V kleti objekta je dovoljena proizvodna dejavnost, ki ne zahteva odprtih skladiščnih površin in ki ne povzroča negativnih vplivov na okolje.
Na funkcionalnem zemljišču igrišča za tenis se dogradi objekt za garderobo in sanitarije.
V 102. členu so pogoji za morfološko enoto 284/IV B4 enota bodočega razvoja obrti in industrije naslednji:
V območje je dovoljena umestitev proizvodne dejavnosti. Objekti so lahko le pritlični, glede razmestitve in oblikovanja pa naj upoštevajo pozidavo industrijskega območja Podgorje, na katerega se navezujejo.
2. člen
Za območja stavbnih zemljišč, opredeljena s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjene 1997 (odlok o sprejetju objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/98), za katere ni predvideno kompleksno urejanje, veljajo merila in pogoji morfološke enote, označene v grafičnem delu tega odloka.
3. člen
Meji območij morfoloških enot: 284/IV B4 enota bodočega razvoja obrti in industrije ter 284 II/C3 ob Kaluderju se zmanjšata in sta razvidni iz grafičnega dela tega odloka.
4. člen
Ti prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled v prostorih Občine Šentjernej.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-00-08/98-03
Šentjernej, dne 26. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti