Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

665. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1997, stran 988.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 30/95 in 17/96) je Občinski svet občine Črenšovci sprejel na 28. seji dne 16. 2. 1998
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 1997
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 1997, ki obsega:
– skupne prihodke za zagotovljeno
porabo v višini                 247,675.000 SIT
– skupne prihodke za druge
namene                      13,980.000 SIT
– prenešene prihodke in ostale
prihodke                     15,580.000 SIT
skupaj vsi prihodki               277,235.000 SIT
2. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 1997, ki obsega:
– skupne tekoče odhodke v višini         165,153.000 SIT
ki se delijo na:
– plače, prispevke in drugi
osebni prejemki                  12,738.000 SIT
– materialni stroški                8,250.000 SIT
– socialni transferi                 399.000 SIT
– plačila storitev in dotacije
javnim zavodom                  95,049.000 SIT
– druga plačila storitev             32,951.000 SIT
– subvencije in transferi
v gospodarstvo                  14,141.000 SIT
– drugi odhodki                  1,625.000 SIT
– investicijske odhodke v višini         108,029.000 SIT
ki se delijo na:
– investicijske odhodke za delovanje
občine                       4,129.000 SIT
– sredstva za investicije v družbenih
dejavnostih                    30,854.000 SIT
– sredstva za investicije na področju
gospodarske infrastrukture            62,263.000 SIT
– sredstva za investicije na področju
gospodarskega razvoja               8,819.000 SIT
– sredstva za druge nepredvidene
odhodke                      1,964.000 SIT
3. člen
Potrdi se izločitev sredstev stalne proračunske rezerve v višini 1,460.000 SIT, ostanek sredstev tekoče proračunske rezerve pa se prenese v presežek prihodkov v naslednje leto.
4. člen
Potrdi se presežek vseh prihodkov nad vsemi odhodki v višini 4,053.000 SIT, ki se v celoti prenesejo v obseg prihodkov za zagotovljeno porabo proračuna Občine Črenšovci za leto 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 171/98
Črenšovci, dne 16. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti