Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/1998 z dne 27. 2. 1998

Kazalo

659. Daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji, stran 984.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 54/96) minister za promet in zveze določa
D A L J I N A R
s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji
DALJINAR PRIMESTNEGA PROMETA
I
Daljinar s časi vožnje se uporablja pri izdelavi primestnih voznih redov. Vsi prevozniki so dolžni ta daljinar uporabljati kot podlago za izdelavo voznih redov.
Vozne rede se izdela tako, da se uporabijo relacije ali deli relacij z vsemi ostalimi elementi iz tega daljinarja.
II
Daljinar obsega relacije s kilometrskimi razdaljami in voznimi časi ter avtobusne postaje, pomembnejša postajališča, postajališča in kraje z oznako AC, ki se uporabljajo za linije primestnega prometa.
III
Kraj, ki je v daljinarju označen z oznako AC, ni avtobusno postajališče in ni namenjen vstopanju ali izstopanju potnikov. V voznih redih se uporablja zaradi določitve itinerarja.
IV
V voznih redih morajo biti nazivi avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč, postajališč in krajev z oznako AC povsem enaki nazivom v daljinarju.
V
V voznih redih s potniškim načinom prevoza morajo biti vpisane vse avtobusne postaje, pomembnejša postajališča, postajališča in kraji z oznako AC od začetka do konca linije.
Na avtobusnih postajah, pomembnejših postajališčih in postajališčih, kjer avtobus ne ustavlja, in krajih, označenih z AC, so v voznih redih vpisane le oznake km, namesto časov vožnje so vpisane črtice.
VI
Pod isto registrsko številko voznega reda je lahko registrirana linija, ki teče samo po enem itinerarju.
VII
Za vsako izpuščeno avtobusno postajo, pomembnejše postajališče ali postajališče v voznem redu se vozni čas skrajša za trideset sekund. V primeru, da je izpuščena samo ena avtobusna postaja, pomembnejše postajališče ali postajališče, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če pa je izpuščenih več zaporednih avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč ali postajališč, se njihovo število pomnoži s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.
Za vsak navedeni kraj z oznako AC v voznem redu se vozni čas skrajša za trideset sekund. V primeru, da je naveden samo en kraj z oznako AC, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če pa je navedenih več zaporednih krajev z oznako AC, se njihovo število pomnoži s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.
VIII
Postajališče mestnega prometa se vnese v daljinar, če predlagatelj na osnovi sprejetega odloka predloži soglasje lokalne skupnosti.
DALJINAR MEDKRAJEVNEGA PROMETA
IX
Daljinar s časi vožnje se uporablja pri izdelavi medkrajevnih in mednarodnih voznih redov za slovenski del relacije. Vsi prevozniki so dolžni ta daljinar uporabljati kot podlago za izdelavo voznih redov.
Vozne rede se izdela tako, da se uporabijo relacije ali deli relacij z vsemi ostalimi elementi iz tega daljinarja.
X
Daljinar obsega relacije s kilometrskimi razdaljami in voznimi časi ter avtobusne postaje, pomembnejša postajališča, postajališča in kraje z oznako AC, ki se uporabljajo za linije medkrajevnega in mednarodnega prometa.
XI
Pri izdelavi mednarodnih voznih redov je obvezen vpis uradnega naziva mejnega prehoda Republike Slovenije in mejnega prehoda sosednje države. Nazivi mejnih prehodov, kilometrskih razdalj in časov vožnje med mejnima prehodoma so sestavni del tega daljinarja. Mejni prehod ni avtobusno postajališče.
XII
V mednarodnih voznih redih mora biti, poleg voznega časa med mejnima prehodoma, predviden tudi najmanj 5 minutni postanek. Postanek se lahko določi na obeh mejnih prehodih, obvezno pa na mejnem prehodu države, v katero avtobus vstopa.
XIII
Kraj, ki je v daljinarju označen z oznako AC, ni avtobusno postajališče in ni namenjen vstopanju ali izstopanju potnikov. V voznih redih se uporablja zaradi določitve itinerarja.
XIV
V voznih redih morajo biti nazivi avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč, postajališč in krajev z oznako AC povsem enaki nazivom v daljinarju.
XV
V voznih redih hitrih in direktnih linij se uporabljajo samo avtobusne postaje, pomembnejša postajališča in kraji z oznako AC ter najkrajši itinerar, vključujoč avtocesto v primerih, če je avtocesta ali del avtoceste najkrajša direktna povezava na liniji.
XVI
V voznih redih s potniškim načinom prevoza morajo biti vpisane vse avtobusne postaje, pomembnejša postajališča, postajališča in kraji z oznako AC od začetka do konca linije.
Na avtobusnih postajah, pomembnejših postajališčih in postajališčih, kjer avtobus ne ustavlja in krajih, označenih z AC, so v voznih redih vpisane le oznake km, namesto časov vožnje so vpisane črtice.
XVII
Pod isto registrsko številko voznega reda je lahko registrirana linija, ki teče samo po enem itinerarju.
XVIII
Za vsako izpuščeno avtobusno postajo, pomembnejše postajališče ali postajališče v voznem redu se vozni čas skrajša za trideset sekund. V primeru, da je izpuščena samo ena avtobusna postaja, pomembnejše postajališče ali postajališče, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če pa je izpuščenih več zaporednih avtobusnih postaj, pomembnejših postajališč ali postajališč, se njihovo število pomnoži s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.
Za vsak navedeni kraj z oznako AC v voznem redu se vozni čas skrajša za trideset sekund. V primeru, da je naveden samo en kraj z oznako AC, se čas tridesetih sekund zaokroži na eno minuto, če pa je navedenih več zaporednih krajev z oznako AC, se njihovo število pomnoži s tridesetimi sekundami in zaokroži navzgor na celo minuto.
XIX
Postajališče mestnega prometa se vnese v daljinar, če predlagatelj na osnovi sprejetega odloka predloži soglasje lokalne skupnosti.
KONČNE DOLOČBE
XX
Potrjeni izvodi daljinarja in avtorizirana disketa s celotno bazo podatkov za izdelavo avtobusnih voznih redov, ki so sestavni del tega daljinarja, so arhivirani pri Ministrstvu za promet in zveze Republike Slovenije in so na vpogled zainteresiranim uporabnikom pri Gospodarski zbornici Slovenije in Obrtni zbornici Slovenije.
XXI
Za prvo izmenjavo voznih redov po uveljavitvi tega daljinarja je potrebno predložiti tudi nespremenjene vozne rede, usklajene s tem daljinarjem.
XXII
Za vse spremembe in dopolnitve daljinarja velja isti postopek kot za njegovo določitev. Prevozniki so dolžni Gospodarski zbornici Slovenije ali Obrtni zbornici Slovenije predložiti predlog sprememb in dopolnitev daljinarja do 30. novembra tekočega koledarskega leta, za izredno usklajevanje voznih redov med letom pa najkasneje mesec dni pred razpisom le-tega. Usklajen predlog sprememb Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije predložita v sprejem ministru, pristojnemu za promet.
XXIII
Izjemoma lahko prevoznik tudi med letom predlaga dopolnitev daljinarja, če pridobi soglasje vseh linijskih prevoznikov. Med prevozniki usklajena dopolnitev daljinarja služi za pripravo predloga novega ali spremenjenega voznega reda med prometnim letom.
XXIV
Spremembe in dopolnitve tega daljinarja se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
XXV
Z dnem, ko začne veljati ta daljinar, preneha veljati daljinar s časi vožnje relacij primestnih in medkrajevnih avtobusnih voznih redov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/97).
XXVI
Ta daljinar začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2655-22/98
Ljubljana, dne 16. februarja 1998.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti