Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

625. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Šentjur, Planina, Gorica, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka, stran 934.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93 in 71/93) ter 40. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) izdaja župan Občine Šentjur pri Celju
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Šentjur, Planina, Gorica, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev osnutka dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Šentjur, Planina, Gorica, Dramlje, Proseniško, Ponikva in Loka (Uradni list RS, št. 12/91, 80/94 in 14/97).
II
Osnutek obsega dopolnitev območja, ki ga ureja PUP pod zaporedno številko 17 in oznako P 6, ki se dopolni tako, da obsega tudi območja z oznako P 11-R.
Osnutek obsega tudi dopolnitev PUP z območjem pod zaporedno številko 28 in oznako S 28 – območje stanovanjske gradnje in centralnih dejavnosti Grobelno. Razveljavi se odlok o sprejemu ureditvenega načrta Grobelno (Uradni list SRS, št. 12/85).
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Šentjur okolica in na Občini Šentjur pri Celju, Oddelek za okolje in prostor, soba št. 49.
V času javne razgrnitve mora Krajevna skupnost Šentjur–okolica organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Šentjur – okolica v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki poskrbi za preučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-3/98-100
Šentjur pri Celju, dne 13. februarja 1998.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti