Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

618. Odlok o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Ravne-Prevalje, stran 927.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86, 8/90) in 17. člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95, 1/97), je Občinski svet občine Ravne-Prevalje na seji dne 16. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi območij, razdružitvi in poimenovanju naselij v Občini Ravne-Prevalje
1. člen
S tem odlokom se naselja Uršlja gora razdruži tako, da se del naselja in sicer posest Macigoj (hišna št. 16) in posest Kanc (hišna št. 13) izločita iz naselja Uršlja gora in se priključita k naselju Kot pri Prevaljah.
Posest Obretan (hišna št. 15) in posest Podhovnik (hišna št. 14), ter celoten popisni okoliš št. 0112 (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 in 12) pa ostanejo v naselju Uršlja gora.
2. člen
Naselje Podkraj se razdruži tako, da se posest Krištanovo (trenutno brez hišne št.) ter celotni popisni okoliš št. 0110 (hišne št. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 24B, 24C, 25, 26, in 27) izloči iz naselja Podkraj in se priključi k naselju Kot pri Prevaljah.
Posest Pavšič (hišna št. 16) ter celoten popisni okoliš številka 0107 (hišne št. 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 13 in 14) in popisni okoliš številka 0109 (hišna št. 15) pa ostanejo v naselju Podkraj.
3. člen
Naselje Navrški vrh se razdruži tako, da se del naselja in sicer del popisnega okoliša številka 0105 posest Perovje (hišna št. 13) in del popisnega okoliša številka 0104 (hišne št. 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 in 25) izloči iz naselja Navrških vrh in se priključi k naselju Zagrad.
Ostali del popisnega okoliša številka 0104 (hišne št. 10, 11, 12, in 12A) in popisni okoliš številka 0106 (hišne št. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8) pa ostanejo v naselju Navrških vrh.
4. člen
Naselje Dobja vas se razdruži tako, da se popisni okoliš številka 0100 (hišna št. 5) in del popisnega okoliša številka 0102 (hišne št. 1, 2, 2A, 3, 3A, 4, 4A, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 8 in 9) z mejnimi parcelami: 266/1, 113/3, 113/2, 110/3, 135/1, 129/1, 129/2, 136/1, 128/1, 131, 159/3, 159/1, 162, 160/1, 164, 165, 166, 167, 168 in 169 izločijo iz naselja Dobja vas in se priključijo naselju Prevalje.
Ostali del popisnega okoliša št. 0102 (hišne št. 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 117, 118, 118A, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 124 A, 125, 127, 128, 128 A, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135 A, 136, 137, 138, 139 in 139 A, popisni okoliš 0101 (hišne št. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 182, 183 in 184) in popisni okoliš številka 0103 (hišne št. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173A, 176, 177, 178, 179, 180 in 181) in popisni okoliš št. 0157 (obrtna cona in betonarna – hišne št. 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 in 206) pa ostanejo v naselju Dobja vas.
5. člen
Naselje Stražišče se razdruži tako, da se del naselja in sicer popisni okoliš številka 0076 (hišne št. 24, 27, 28, 29, 30, 30A, 31, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 44, 44A, 45, 46, 47, 48, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59A, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 in 74) izloči iz naselja Stražišče in priključi k naselju Prevalje.
Ostali del naselja: hišna št. 25, celoten popisni okoliš številka 0070 (hišne št. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14 in 15), popisni okoliš številka 0071 (hišne št. 5, 6, 6A, 6B, 7 in 8),popisni okoliš številka 0072 (hišna št. 4), popisni okoliš številka 0073 (hišne št. 26, 32, 32A in 33) popisni okoliš številka 0074 (hišne št. 15A, 15B, 15C, 16, 16A, 17, 17A, 18, 18A, 19, 19 A, 19B, 20, 20A, 20B, 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 23, 23A, 23B in 23C) in popisni okoliš številka 0075 (hišne št. 34, 35, 35A, 36, 37, 38B in 38C) pa ostane v naselju Stražišče.
6. člen
Naselje Zgornja Jamnica se preimenuje v naselje z imenom Jamnica. Meje naselja ostanejo nespremenjene.
7. člen
Meje območij naselij potekajo po posestnih mejah in so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra prostorskih enot (RPE).
Preoštevilčba hišnih številk v okviru naselij je prikazana v osnovnem kartografskem prikazu evidence hišnih številk (EHIŠ).
Kartografski prikaz RPE s prikazano spremembo območij naselij in preoštevilčbo hišnih številk je sestavni del tega odloka.
8. člen
Spremembe po tem odloku evidentira GURS – izpostava Ravne na Koroškem v evidenci RPE.
GURS – izpostava Ravne na Koroškem je dolžna preštevilčiti hišne številke v območju navedenih naselij v roku treh mesecev ter poskrbeti za izvedbo označitve stavb v roku šest mesecev po uveljavitvi sprememb.
9. člen
GURS – izpostava Ravne na Koroškem je dolžna naročiti in posredovati lastnikom stavb nove tablice s hišnimi številkami.
Stroške izdelave tablice z novo hišno številko plača lastnik stavbe.
10. člen
Občina Ravne-Prevalje v breme proračuna zagotovi naročilo in postavitev napisnih tabel imen naselij pri vhodu v naselje.
11. člen
Upravna enota Ravne na Koroškem izvede vse spremembe v registru stalnega prebivalstva občine v roku 3 mesecev po uveljavitvi sprememb.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati vsi predpisi, ki urejajo status navedenih naselij.
Št. 031-1/97-1
Ravne na Koroškem, dne 16. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti