Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

604. Odlok o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško, stran 914.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 29. seji dne 4. 2. 1998 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Laško
1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 60/95) se v prvem odstavku 9. člena črtata prva in druga alinea.
2. člen
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki glasi:
“Izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda se z neposrednim prenosom poveri Pivovarni Laško, d.d. Prenos se opravi s 1. 3. 1998.
Javno podjetje Komunala Laško mora do dneva prenosa občinski upravi Laško izročiti:
– vso dokumentacijo v zvezi z evidenco o objektih in napravah javnih gospodarskih služb iz prvega odstavka tega člena,
– arhiv o izdanih dovoljenjih in soglasjih, ki so bila izdana na podlagi javnega pooblastila,
– vse nedokončane zadeve.
Način prenosa in izvajanja javne službe iz prvega odstavka tega člena ter vsa medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo, ki jo potrdi Občinski svet občine Laško. Pogodba mora vsebovati vse elemente koncesijskega akta oziroma koncesijske pogodbe.
Pogodba iz prejšnjega odstavka in drugi izvedbeni akti morajo biti sklenjeni do 28. 2. 1998.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-34/97-02
Laško, dne 4. februarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti