Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

587. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, stran 902.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97), 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95, 22/97) je Občinski svet občine Bled na 28. seji dne 29. januarja 1998 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
1. člen
Na koncu 9. člena odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni list RS, št. 53/95) se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
V okviru občinske uprave se ustanovi nesamostojen režijski obrat kot obvezna gospodarska javna služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
2. člen
V 10. členu se črta deveta alinea točke e).
Pred zadnjim odstavkom 10. člena se doda naslednji tekst:
Režijski obrat opravlja naslednje naloge:
– pridobiva, prodaja, menja in oddaja stavbna zemljišča za gradnjo;
– koordinira oziroma pripravlja investicijske programe ter nadzira investicijske posle v zvezi z opremljanjem stavbnih zemljišč;
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev;
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica občine in države;
– uveljavlja predkupno pravico občine;
– vodi evidenco stavbnih zemljišč;
– vodi evidenco zavezancev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča;
– pripravlja izračun za izdajo odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in izvaja nadzor nad plačili;
– obračunava višino komunalnega prispevka, izdaja ustrezne odločbe, vodi evidenco o izdanih odločbah in plačilih komunalnega prispevka;
– pripravlja letni program gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
– opravlja druge zadeve, določene z zakoni in drugimi predpisi v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči;
– opravlja druge naloge po nalogu predstojnika.
3. člen
Občina Bled mora organizacijo občinske uprave uskladiti z določbami tega odloka najkasneje do konca junija 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-4/98
Bled, dne 29. januarja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti