Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

586. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana, stran 901.

Na podlagi 67. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 – I, 9/94 – odl. US, 21/94, 22/94 – odl. US, 23/96, 24/96 – odl. US in 44/96 – odl. US) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 18.11.1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v mestni občini Ljubljana
1. člen
V Mestni občini Ljubljana se ustanovi svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj (v nadaljevanju: svet). S tem odlokom se določajo naloge, sestava in število članov sveta.
2. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi z določanjem najemnin za neprofitna, socialna, službena stanovanja,
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb za nedoločen čas ali za določen čas,
– spremlja uresničevanje medsebojnih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj, še posebej v zvezi z uporabo stanovanj ter skupnih prostorov, delov, objektov in naprav, pobiranjem oziroma plačevanjem najemnin, opravljanjem dovoljene dejavnosti v stanovanju in oddajo dela stanovanja v podnajem, spreminjanje stanovanjskih prostorov in vgrajene opreme in naprav v stanovanju, vstop v stanovanje v zvezi s preveritvijo pravilne uporabe stanovanja in v zvezi s popravili in izboljšavami,
– spremlja odpovedi najemnih razmerij, varstvo pravic sostanovalcev, varstvo pravic bivših imetnikov stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so predmet denacionalizacije, varstvo pravic imetnikov pravice do uporabe stanovanja, varstvo pravic hišnikov in drugih uporabnikov hišniških stanovanj,
– daje pobudo za sprejem odloka, s katerim se predpišejo najvišje najemnine,
– spremlja uresničevanje vseh drugih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj skladno z določbami stanovanjskega zakona.
3. člen
V zvezi z nalogami iz prejšnega člena tega odloka svet oblikuje stališča, priporočila in sklepe, ki jih obravnava Mestni svet mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: mestni svet). O svojih stališčih mestni svet obvesti svet najkasneje v 60 dneh.
Kadar mestni svet razpravlja o pobudah sveta, imajo njegovi predstavniki pravico svoje predloge in stališča razložiti na zasedanju mestnega sveta.
4. člen
Svet ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov, ki jih imenuje mestni svet izmed najemnikov.
5. člen
Administrativno-strokovna opravila za svet opravlja Sekretariat Mestnega sveta mestne občine Ljubljana.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Občini Ljubljana Moste Polje (Uradni list RS, št. 31/92) in odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Občini Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 35/93).
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36-3/97
Ljubljana, dne 18. novembra 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti