Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

585. Dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana, stran 901.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, št. U-I-285/95-105, 63/95 – obvezna razlaga, 65/95 – odločba US RS, št. U-I-58/95-7, 73/95 – odločba US RS, št. U-I-304/94-9, 9/96 – odločba US RS, št. U-I-264/95-7, 14/96 – odločba US RS, št. U-I-234/94, 39/96 odločba US RS, št. U-I-274/95, 44/96 – odločba US RS, št. U-I-98/95, 68/96, 5/97 – odločba US RS, št. U-I-75/96, 26/97 in 70/97) in 91. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95 in 71/97) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 3. 2. 1998 sprejel
D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Ljubljana
1. člen
V statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95 in 71/97) se za 52. členom dodajo novi 52.a, 52.b in 52.c členi, ki glasijo:
“52.a člen
V primeru, ko županu preneha mandat pred potekom mandatne dobe, ga do izvolitve novega župana nadomešča najstarejši podžupan.
Pooblastilo za nadomeščanje župana iz prejšnjega odstavka tega člena obsega le zagotavljanje izvajanja odločitev mestnega sveta ter opravljanje drugih tekočih in rutinskih poslov.
52.b člen
Če ima MOL več kot enega podžupana, ti opravljajo protokolarno predstavljanje MOL izmenično tedensko po abecednem redu njihovih priimkov.
52.c člen
Zadeve, ki jih je župan predložil mestnemu svetu pred potekom mandata, lahko v isti fazi obravnave prevzame drug upravičen predlagatelj. Če predlagateljstva teh zadev ne prevzame drug predlagatelj v roku 30 dni od sprejema ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata županu, se postopek za njihovo obravnavo konča.”
2. člen
Te dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-1/98
Ljubljana, dne 3. februarja 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti