Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1998 z dne 20. 2. 1998

Kazalo

543. Sklep o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije, stran 866.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb, drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije
1. točka
Banka Slovenije vodi račune za naslednje institucije s sedežem v Republiki Sloveniji:
– banke, hranilnice in hranilno kreditne službe,
– druge finančne institucije: klirinško depotno družbo in borzno posredniške družbe,
– državo z organi državne uprave.
Z institucijami pod drugo in tretjo alineo sklene Banka Slovenije posebno pogodbo.
2. točka
Računi pri Banki Slovenije so:
a) poravnalni računi, na katerih so sredstva za dokončno poravnavo plačil in nakupa gotovine bank in hranilnic, ki so neposredne udeleženke sistema bruto poravnave v realnem času (v nadaljevanju: sistem BPRČ),
b) transakcijski računi drugih finančnih organizacij in države, ki so posredne udeleženke sistema BPRČ,
c) računi obvezne rezerve bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb.
3. točka
Imetnik transakcijskega računa pri Banki Slovenije sme v primeru, da s svojega računa nakazuje sredstva v korist tretje osebe, v breme tega računa nakazovati sredstva edino na transakcijski račun te osebe.
4. točka
Imetnik poravnalnega računa sme v breme svojega računa:
– izvrševati plačila v korist drugih poravnalnih računov za neposredne udeleženke in njihove komitente v okviru sistema BPRČ,
– dokončno poravnavati svoje neto obveznosti iz kliringov do drugih imetnikov poravnalnega računa.
5. točka
Banka Slovenije vodi register imetnikov računov.
6. točka
Guverner Banke Slovenije do 10. marca 1998 izda navodila, ki urejajo način in pogoje odpiranja, zapiranja ter vodenja računov pri Banki Slovenije ter vodenje registra imetnikov računov.
7. točka
Način in pogoji vodenja računa obvezne rezerve kreditnih institucij, ki so posredne udeleženke sistema BPRČ, poteka v skladu z navodili o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na teh računih (Uradni list RS, št 10/97, 29/97).
8. točka
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 6. 4. 1998.
Dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti