Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1998 z dne 6. 2. 1998

Kazalo

434. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za prikazovanje podatkov o plačah, stran 652.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena zakona o določitvi minimalne plače in o načinu usklajevanja plač (Uradni list RS, št. 40/97 in 9/98) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila za prikazovanje podatkov o plačah
1. člen
V navodilu za prikazovanje podatkov o plačah (Uradni list RS, št. 40/97 – v nadaljnjem besedilu: navodilo) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki glasi:
“3.a člen
Ne glede na določbo 3. člena navodila, morajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javni zavodi, javna podjetja, agencije, skladi, banke, ki so v večinski lasti države, Banka Slovenije, Slovenska razvojna družba in Slovenska izvozna družba ter druge osebe javnega prava (4.b in 6. člen zakona), za zaposlene za katere ne veljajo tarifni deli kolektivnih pogodb, ob mesečnem izplačilu plač, za plače od vključno meseca februarja 1998 dalje, poleg Obrazca 1 predložiti pristojnemu organu, še Obrazec 1A, ki vsebuje naslednje podatke:
1. Število zaposlenih, izračunano iz ur v mesecu, za katere je bila obračunana plača oziroma nadomestilo.
2. Znesek izplačanih plač za tekoči mesec.
3. Podatek o plači za tekoči mesec, za vsakega zaposlenega, za katerega ne velja tarifni del kolektivne pogodbe, z nazivom delovnega mesta.
V obrazec se obvezno vpiše še kontrolni seštevek (AOP 170), v katerega se seštejejo podatki od zap. št. 1 do zadnjega vpisanega podatka. V primeru, da je več zaposlenih z istim nazivom delovnega mesta, se za vsakega zaposlenega vpiše podatek pod svojo zaporedno številko.”
2. člen
Obrazec 1A je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.
3. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 663-02-001/98-004
Ljubljana, dne 4. januarja 1998.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve